Milieu

Over ons / Milieu
Als milieubewuste onderneming spitst Algist haar dagdagelijkse activiteiten toe op het behoud van onze planeet en haar natuurlijke rijkdommen. Al sinds lang besteedt Algist hier veel aandacht aan en heeft er al behoorlijk in geïnvesteerd.
 
Integratie van onze activiteiten in de milieukringloop
 
Een deugdzame productiecyclus die de natuur respecteert is een essentieel engagement voor Algist Bruggeman. Natuur en landbouw zorgen voor de grondstoffen die we nodig hebben om onze verschillende soorten gist te maken. Dit behelst water, suikerbiet- en suikerrietmelasse (nevenproducten van de suikerproductie). Ons bedrijf streeft ernaar om een redelijk gebruik te maken van alles wat het landbouwland te bieden heeft en om de terugkeer van deze materialen naar hun natuurlijke omgeving onder de best mogelijke omstandigheden te bevorderen.
 
Tweede leven voor onze coproducten
 
Wij beschouwen onze grondstoffen als bronnen die we tot het uiterste moeten benutten. Wij recycleren ze voor méér dan 90% door hun samenstelling te concentreren en bij te stellen, en door nieuwe technologieën te ontwikkelen om er het beste rendement uit te halen. Deze investeringen hebben de ontwikkeling van een reeks bijproducten voor de landbouw mogelijk gemaakt, voornamelijk bedoeld voor de dierenvoedingsindustrie.
 
Behoud van watervoorraden
 
Water… een uiterst kostbare natuurlijke rijkdom. Algist gebruikt nieuwe technologieën om ons verbruik ervan te matigen. Het water dat we tijdens onze productieprocessen gebruiken wordt gezuiverd in ultramoderne installaties voordat het weer n de rivier afgevoerd wordt. Gedurende de laatste 20 jaren hebben we samengewerkt met academici en experten uit de hele wereld om de gevolgen van onze activiteiten op de lokale ecosystemen tot een minimum te beperken. Wij beheersen nu de echte wetenschappelijke vaardigheden om water te zuiveren en de resulterende afvalstoffen te verwerken.
 
Aanmoediging van energiebesparingen
 
"De meest duurzame energie is deze die je niet verbruikt…". Met het oog op het toenemend tekort aan fossiele energiebronnen en de strijd tegen de klimaatverandering is Algist zich bewust van de ecologische belangen van de 21ste eeuw. Bijgevolg streven we naar een verlaging van onze CO2-uitstoot in overeenstemming met de nationale plannen zoals vastgelegd door het Kyoto Protocol.

In die context heeft Algist gedurende de laatste tien jaren het energieverbruik per geproduceerde ton gist met nagenoeg 50% doen dalen. Dit werd gerealiseerd door zowel kleine veranderingen, praktische projecten, mentaliteitswijziging, als door enkele grotere projecten die fundamentele procesveranderingen hebben gevergd.

In 2010 investeerden we in de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) die Algist van de nodige warmte en nagenoeg de volledige behoefte aan elektriciteit voorziet.

Ook de keuze voor het vervoer over water van onze grondstoffen is één van de vele voorbeelden van wat we op dit gebied realiseren.
Terug